EST ENG  
 
 
    Avaleht  
    Uudised  
    Ettevõttest  
    Juhtimisstruktuur  
    Referentsid  
    Kinnisvara müük  
    Kinnisvaraarendus  
    Kvaliteedisüsteem  
    Viited  
    Kontakt  
    Tööpakkumised  
    Tänukirjad  
 
 
 
 
Uudised
AS Semuehitus võitis Kuldre Põhikooli võimla rekonstrueerimise riigihanke (15:24 10.04.2017)
 
AS Semuehitus võitis Luhamaa läbivalgustusseadme viilhalli projekteerimis- ja ehitustööde riigihanke (13:17 28.02.2017)
 
AS Semuehitus võitis Koidula läbivalgustusseadme viilhalli projekteerimis- ja ehitustööde riighanke (13:13 28.10.2016)
 
AS Semuehitus võitis AS Valga Vesi Metsa tn 30a viilhall-abihoone laiendamise ja rekonstrueerimise riigihanke (15:20 11.10.2016)
 
AS Semuehitus teostab Võrus AS Mehka töökoja juurdeehituse ehitustööd (15:31 29.07.2016)
 
AS Semuehitus teostab Võru "Stokker" tööriistakeskuse hoone juurdeehituse ehitustööd (15:28 13.07.2016)
 
AS Semuehitus võitis Lõuna-Eesti Haigla AS taastusravi ruumide renoveerimise riigihanke (06:25 21.04.2016)
Tööde eesmärk on Lõuna-Eesti Haigla C-korpuses asuvate taastusravi ruumide täielik rekonstrueerimine ja laiendamine ning MRT kompleksi rajamine
 
AS Semuehitus sõlmis lepingu Võru linnas Kooli tn 1 korterelamu fassaadide ja lamekatuste rekonstrueerimiseks (15:22 15.12.2015)
 
AS Semuehitus võitis Valga J. Kuperjanovi tn 10 õppehoone rekonstrueerimistööde riigihanke (09:01 13.08.2015)
Ajalooline koolihoone (Valga linnas, J. Kuperjanovi tn 10) rekonstrueeritakse kaasaegseks gümnaasiumi koolihooneks. Kuna tegemist on muinsuskaitse all oleva ehitisega siis rakendatakse erimeetmeid ajalooliste detailide säilitamiseks sh ajaloolise taustaga kandekonstruktsioonid. Hoone fassaad restaureeritakse algupäraseks ja sisekujunduse juures on jälgitud ajaloolist algset sisekujundust. Hoone tehnosüsteemid asendatakse uute kaasaegsetega. Territooriumil lammutatakse kuur, mille asemele ehitatakse abihoone. Teekatted, haljastus, kinnistu piirdeaiad ja õueala elemendid ehitatakse uued.
 
AS Semuehitus võitis Lõuna-Eesti Haigla 1.a-korpuse rekonstrueerimise ehitustööd (13:09 16.06.2015)
Ehitustööde eesmärk on laiendada ja kaasajastada Lõuna-Eesti Haigla erakorralise meditsiini osakonna ruume ja töötingimusi.
 
AS Semuehitus võitis Eesti Maaülikooli Fr. R. Kreutzwaldi 5 õppe- ja teadushoone söökla/kohviku ehitustööde riigihanke (11:54 11.06.2015)
Ehitustööde puhul on tegemist olemasolevasse hoonesse söökla ehitamisega. Töövõttu kuuluvad lammutustööd, üldehitustööd, hoonesiseste tehnosüsteemide ehitamine, krundil tehnovõrkude rekonstrueerimine, teede-platside ehitus.
 
AS Semuehitus võitis Tartus, Anne sotsiaalabi piirkonnakeskuse ehitustööde riigihanke (16:09 02.12.2014)
Piirkonnakeskuse tarbeks rekonstrueeritakse olemasolevas hoones ca 500 m2 suurune ala, lisaks vahetatakse välja olemasolev ventilatsiooniseade ning teostatakse krundi osaline heakorrastus.
 
AS Semuehitus võitis Võrumaa Kutsehariduskeskuse Puidutöötlemise ja Mööblitootmise Kompetentsikeskuse hoone ehitustööde riigihanke (15:12 21.07.2014)
Ehitismälestis Väimela mõisa laut kohandatakse puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskuseks.
 
AS Semuehitus võitis Tartu Kivilinna Gümnaasiumi õpperuumide osalise ümberehituse riigihanke (15:31 01.04.2014)
Leping ehitustööde teostamiseks on sõlmitud.
Tööde käigus rekonstrueeritakse keemia, füüsika, loodusainete, keelte ja tööõpetuse klassid ning WC blokk
Rekonstrueerimistööde kestus 5 kuud.
Ehitustööde maksumus ca 336 441 eurot.
 
AS Semuehitus võitis Tapa Erikooli rekonstrueerimis- ja ehitustööde riigihanke (15:31 21.03.2014)

Leping ehitustööde teostamiseks on sõlmitud.
Tapa Erikooli rekonstrueerimis- ja ehitustööd hõlmavad ka Tapa Erikooli õueala rekonstrueerimistöid (spordiväljak, parklad, aiad jne). Rekonstrueerimistööde teostamisega tagatakse tänapäevased õppe-, elamis- ja töötamise tingimused.
Ehitustööde kestus 1 aasta ja 2 kuud.
Töid teostatakse kokku ca 3 056 215 euro ulatuses.

 
AS Semuehitus võitis Urvaste kooli rekonstrueerimise riigihanke (10:40 01.10.2013)
Tööde mahus rekonstrueeritakse ja soojustatakse hoone, kaasajastatakse tehnosüsteemid ning rajatakse lift. Muudetakse hoone ruumiprogrammi, paigaldatakse uued avatäited ning vahetatakse katus.
 
AS Semuehitus võitis Kaitseliidu Valga Maleva staabi- ja tagalakeskuse ehitustööde riigihanke (15:19 06.02.2013)
 
AS Semuehitus võitis Polli Kompetentsikeskuse rekonstrueerimise riigihanke (10:36 29.01.2013)
Hoone rekonstrueerimise sisuks on fassaadi soojustamine ja kaasaegse väliskujunduse loomine ning hoone sees olevate ruumide rekonstrueerimine nõuetele vastavaks laboriplokiks ja töö- ning ekspositsiooniruumideks. Hoone põhimaht ei muutu. Fassaadi lisanduvad kerges metallkonstruktsioonis rajatavad sissepääsude varikatused ja raudbetoonist laadimisplatvorm-välistrepp.
 
AS Semuehitus võitis Kreutzwaldi Gümnaasiumi rekonstrueerimise riigihanke (15:29 30.11.2012)
 
AS Semuehitus võitis Maanteeameti lõuna regiooni Valga esinduse remondi riigihanke (15:26 30.11.2012)
 
AS Semuehitus võitis Puiga lasteaia juurdeehituse ja rekonstrueerimise riigihanke (09:09 03.09.2012)
 
AS Semuehitus võitis Võrumaa Kutsehariduskeskuse ühiselamu nr 1 esifassaadi rekonstrueerimise ja põrandate soojustamise riigihanke (08:39 06.08.2012)
 
AS Semuehitus võitis Erastvere Hooldekodu Tegelusmaja ehitustööde riigihanke (11:22 12.06.2012)
 
AS Semuehitus võitis Võrumaa Kutsehariduskeskuse ühiselamu nr 1 ehitustööd (13:21 29.05.2012)
 
AS Semuehitus võitis Erastvere hooldekodu rekontrueerimise riigihanke (14:03 07.02.2012)
 
<- Eelmine leht | Järgmine leht ->
 
   
www.meediadisain.com