EST ENG  
 
 
    Avaleht  
    Ettevõttest  
    Juhtimisstruktuur  
    Referentsid  
    Kinnisvara müük  
    Kinnisvaraarendus  
    Kvaliteedisüsteem  
    Viited  
    Kontakt  
    Tööpakkumised  
    Tänukirjad  
 
 
 
 
Kvaliteedisüsteem

Meie eesmärgiks on ehitada klientide poolt soovitud hooneid ja teostada töid sellise kvaliteediga, mis täidab kliendi ja riiklike normatiivdokumentide poolt esitatud nõudeid. AS SEMUEHITUS juhtkonna arvates on meie toodete ja teenuste nõuetele vastavus, ohutus, legaalsus ja kvaliteetsus otsustavad faktorid ettevõtte kestva edu saavutamisel.

Meie tegevuse olulisemateks märksõnadeks on:

  • Kliendikesksus. Pidev kliendi soovide, nõuete, ettepanekute ja vajaduste arvestamine ja analüüs, eesmärgiga vastata klientide ootustele ja võimalusel neid ka ületada;
  • Töö kvaliteetsus. Kvaliteetne töö ja tähtaegadest kinnipidamine on olulised meie püsimisel konkurentsis ning on aluseks meie tuleviku töödele, ettevõtte suurema tuntuse saavutamisele ja kasumi teenimisele;
  • Õiguslike ja muude nõuete täitmine. Selgitame välja õiguslikud nõuded, mida meie töös tuleb järgida ning täidame kõik kohustused, mis tulenevad asjakohastest õiguslikest ja muudest nõuetest;
  • Keskkonnasõbralikkus. Kasutame loodusressursse ratsionaalselt ja säästlikult ning rakendame meetmeid keskkonna reostamise ja saastamise vältimiseks. Kasutame materjale ja tehnoloogiaid, mis ei reosta keskkonda ega oma kahjulikku mõju inimeste tervisele.
  •  Kohanemis- ja arenemisvõime. Meie ettevõttes pööratakse kõrgendatud tähelepanu personali kvalifikatsiooni ja professionaalsuse pidevale tõstmisele plaanipärase koolituse läbi. Pidevalt arendatakse edasi ettevõtet ja tema protsesse, et käia kaasas ja kohaneda kiiresti muutuva väliskeskkonnaga;
  •  Juhtkonnapoolne eestvedamine, mille läbi iga töötaja ettevõttes on teadlik kvaliteedipoliitikast ja -eesmärkidest ning sellest, kuidas kvaliteedijuhtimissüsteemi juurutamine neid abistab ja viib ettevõtte püstitatud kvaliteedieesmärkide saavutamiseni. Kvaliteedipoliitika ellurakendamiseks ja kvaliteedieesmärkide täitmiseks eraldab juhtkond vajalikud ressursid;

AS Semuehitus omab ISO 9001:2008 ja ISO 14001:2004 sertifikaati.

 
   
www.meediadisain.com