EST ENG  
 
 
    Avaleht  
    Ettevõttest  
    Juhtimisstruktuur  
    Referentsid  
    Kinnisvara müük  
    Kinnisvaraarendus  
    Kvaliteedisüsteem  
    Viited  
    Kontakt  
    Tööpakkumised  
    Tänukirjad  
 
 
 
 
Ettevõttest

ETTEVÕTTEST:

AS SEMUEHITUS asutati 1993. a. 10. detsembril.
AS SEMUEHITUS tegeleb ehituse ja kinnisvaraarendusega.
24 tegutsemisaasta jooksul oleme tegelenud järjepidevalt ehitamise (riigihanked, erahanked) ja kinnisvaraarendusega.

Ehitusüksus:
AS Semuehitus omab ehitusalase peatöövõtu ja projektide juhtimise ISO 9001:2008 kvaliteedisertifikaati alates 2002 aastast.
2010. aasta jaanuaris omandasime ISO 14001:2004 keskkonnajuhtimissüsteemi standardi.  2005.a. alates omab AS Semuehitus Muinsuskaitseameti tegevusluba (ehitismälestiste, ajaloomälestiste (hooned), tööstusmälestiste ja UNESCO maailmapäranid nimekrija objektidel uuringud, konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade, konserveerimise ja restaureerimise projektide inseneriosade ning muinsuskaitse eritingimuste koostamine, konserveerimine ja restaureerimine ning muinsuskaitseline järelvalve seal hulgas muinsuskaitsealadel).

Kinnisvara arenduste ajalugu:
* 1996. aastal osteti avalikul enampakkumisel Võru linna pesumaja tervikvara. Vanast pesumajast kujundati Võru linna esimene kaasaegne ehitusmaterjalide kauplus Paju Ehituskaup (praegune Decora).
* 1999. a. ostis AS Semuehitus Kooli tn vallasvara: pooleli jäänud spordihoone.
* 2000. a. likvideeris AS Semuehitus vana Võru Gaasianalüsaatorite tehase õlimahutid ning korrastas tehase territooriumi.
* 2001. a. alustati kogu Koreli oja äärse ala, Räpina maanteest kuni Vabaduse tänava sillani, detailplaneeringuga (kokku 5,6 hektarit), pannes aluse senise võsastunud ala Võru linna moodsaks linnakeskkonna kujundamiseks.
* 2002. a. valmis Võru kesklinnas "Semukaubamaja". Semukaubamaja pälvis 2003. a. Eestimaa kaunima kodu tiitli (auhinna väljaandjaks EV majandusminister Juhan Parts).
* 2005. a. ostis AS Semuehitus Koidula tänavas asuva endise Võru Tööstustehnikumi hoone eesmärgiga rajada sinna eksklusiivne elamukompleks. Korterelamud valmisid 2007. a.
* 2006. a. aprillis müüdi Semukaubamaja ning mais kauplus Paju Ehituskaup firmale Decora.
* 2007. a. valmis Koidula tänaval asuv korterelamu kompleks, mis andis uue ja värske ilme Võru vanalinna piirkonnale. Koidula tänava arendust on tunnustatud Võru linnavalitsuse Kaunima kodu tiitliga.
* 2007. a. valmis uusim ja moodsaim ehitusmaterjale ja rauakaupu müüv kauplus Rautakesko. Rauakesko rajamisega korrastati ja puhastati Soo piirkond suurel hulgal võsast. Rajati uus tänavalõik, mis ühendab omavahel Kreutzwaldi ja Jüri tänavat hõlbustades liiklemist erinevate suurte kaupluste vahel nimetatud piirkonnas.
* 2007. a. valmis kohe Taluturu kõrvale teine kaasaegne ärimaja Piiri Ärimaja, kus on brutopinda ca 1060 m2.
* 2007. a. alustati Kagukeskuse ehitustööde ettevalmistamisega Kooli tänavas.
* 2008. a. augustis müüdi kauplus Rautakesko.
* 2008. a. avas uksed Kagu-Eesti suurim kaubanduskeskus Kagukeskus, millega elavdati Kooli tänava piirkonda, muutes Kooli tänava elanike jaoks atraktiivseks elamispiirkonnas (üksteisega vahetusse lähedusse jääb gümnaasium, spordihoone ja kaubandus-teeninduskeskus).
* 2010. a. liitus AS Semuehitus Euroopa Liidu Sotsiaalfondi programmiga "Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine" andes paljudele pikaajalistele töötutele võimaluse uuesti tööle asuda.

TUNNUSTUSED:
2016.aastal tunnustas Muinsuskaitseamet AS-i Semuehitus Valga Poeglaste Gümnaasiumi hoone kõrgel tasemel restaureerimis eest.  
2014.aastal otsustas Võrumaa Kutsehariduskeskus tunnustad AS-i Semuehitus tunnustatud praktikaettevõtte tiitliga.
2008. aastal oli AS Semuehitus Äripäeva Võrumaa ettevõtete TOP-s I kohal.
2008. aastal tunnustati Koidula 26 korterelamu Võru linnavalitsuse Kaunima kodu tiitliga.
2003. aastal tunnustati Semukaubamaja Eestimaa kaunima kodu tiitliga.
2001. aaastal tunnustati AS Semuehitus Võrumaa edukama ettevõtte tiitliga.

 
   
www.meediadisain.com